• group

  Vårt innovativa team

  Vi återvinner metaller och additiv från processvatten genom en fysikalisk reningsprocess.

 • bubblor

  Bubblor för miljöns skull

  Vi skapar förutsättningar för långsiktigt hållbara industriella processer där miljöstörande, värdefulla eller sällsynta metaller återförs till industriellt bruk i ett slutet kretslopp.

 • bildspel3

  Återvinning

  En utmaning i ett hållbart samhälle är att hindra miljöstörande metaller i restvatten från processer att spridas i naturen. Med ChemseQs egenutvecklade metod kan metallrester och additiv avskiljas från processvatten i industri och samhälle. Farliga eller värdefulla metaller kan därmed hindras från att spridas och istället återanvändas.
nyhet

Innovationsstöd till ChemseQ

ChemseQ International AB i Sundsvall får ett innovationsstöd av Länsstyrelsen Västernorrland. ChemseQ utvecklar en teknik för att rena vatten från metaller och avfall samt återvinna värdefulla metaller. Tekniken har tre huvudområden: Miljöstörande utsläpp, värdefulla metaller och processtörande metaller. Nu ska företaget göra …

2 oktober, 2012

Såddgruppen investerar i ChemseQ

ChemseQ International AB, som knoppats av från den skogsindustriella forskningen på Mittuniversitetet, har fått nya delägare i form av Såddgruppen tillsammans med SamInvest och Innovationsbron. ChemseQ har en världsunik teknik för att rena vatten från metaller med hjälp av återvinningsbara …

2 april, 2012

kungligt_front

ChemseQ får kungligt besök

Kronprinsessparet Victoria och Daniel passade på att träffa doktorander från FSCN vid sitt besök på Mittuniversitetet. Rektor Anders Söderlund hälsade välkommen och berättade att Mittuniversitetet är ett nytt och dynamiskt universitet och att skogsforskningen är ett av profilområdena. Därefter fick sig …

7 november, 2011