ChemseQ blir medlem av Cleantech Inn Sweden

oktober 4, 2011 | nyheter

Under 2011 blev ChemseQ medlemmar av  Cleantech Inn Sweden som är ett oberoende rikstäckande affärsstöd som coachar nya och etablerade företag med cleantechinnovationer. Företagen som antas screenas kontinuerligt efter såväl affärs- som hållbarhetskriterier.

En utmaning i ett hållbart samhälle är att hindra miljöstörande metaller i restvatten från industriella processer att spridas i naturen. ChemseQ har utvecklat en metod att på fysikalisk väg rena vattnet och tillvarata metallerna. De substanser som används följer inte heller med vattnet utan återanvänds i reningsprocessen. ChemseQ skapar därmed förutsättningar för långsiktigt hållbara industriella processer där miljöstörande och ofta värdefulla metaller återförs till industriellt bruk i ett slutet kretslopp.

Patrick Olsson, för Cleantech Inn Sweden, 18 oktober 2011