Fördelar

Med vår metod tas metaller bort och återvinns medan renare vatten och fast material kan återanvändas och förädlas. Detta öppnar för att skapa nya affärsmöjligheter utifrån det befintliga materialflödet.

 

Benefits
In ChemseQ’s general concept chemical additives, impurities and metals are removed and recovered, while cleaner water and solid material can be reused and refined. This opens up for creating new business opportunities from the existing material flow.