Chemseq International AB

ChemseQ International AB bildades 2009 och är ett tjänsteföretag sprunget ur forskningen vid FSCN på Mittuniversitetet som positionerar sig inom miljöteknikområdet. Den teknik som utvecklats är patenterad.

Fysikalisk vattenrening med metallåtervinning

Verksamheten baserar sig på en patenterad teknik för vattenrening och affärsidén innefattar projektering och försäljning av lösningar för metallkontroll, samt serviceuppdrag till olika kundkategorier inom industri och samhälle.

ChemseQs generiska lösning kan lösa problem där metaller i vattenmiljöer är processtörande, orsakar farliga utsläpp eller är ger upphov till förlust av dyrbar råvara. ChemseQs vision är att vara ett innovativt företag med fokus på hållbara lösningar som samtidigt ger ekonomiska mervärden för kunden.

En utmaning i ett hållbart samhälle är att hindra miljöstörande metaller i restvatten från industriella processer att spridas i naturen. ChemseQ har utvecklat en metod att på fysikalisk väg rena vattnet och tillvarata metallerna. De substanser som används följer inte heller med vattnet utan återanvänds i reningsprocessen. ChemseQ skapar  därmed förutsättningar för långsiktigt hållbara industriella processer där miljöstörande och ofta värdefulla metaller återförs till industriellt bruk i ett slutet kretslopp.

 

ChemseQ International AB was founded in 2009 and is born out of research at FSCN at Mid Sweden University.
ChemseQ is positioning itself within the field of environmental technology with new environmentally friendly solutions for metal control. The technology developed is patented.

Physical water treatment with metal recycling

The company’s solutions provide cleaner processes and significant added values through the recovery of additives and metals, while minimizing the costs of waste disposal when purified starting materials can be reused and refined. By using ChemseQ’s solutions high environmental standards can be met, combined with good economic upshift of invested capital. The business concept includes the design and sale of solutions for metal control, and service assignments to different types of customers in the industry and society segments.