Våra delägare

Såddgruppen MittSverige AB är ett riskkapitalbolag verksamt i Mittsverigeregionen. Investeringen sker i tidiga utvecklingsskeden då företagets behov är som störst. Målgruppen är nystartade företag med innovativa affärsidéer, tjänster och produkter.
→ www.saddgruppen.se 

 

SamInvest Mitt AB förvaltar ett antal fonder för riskkapitalinvesteringar i företag i Jämtland och Västernorrland. Investeringarna görs alltid tillsammans med en privat part, företag eller enskilda investerare.
→ www.saminvest.se

 

Innovationsbron skapar nya affärer ur forskning och innovation.  Målet är att stärka den svenska konkurrenskraften och skapa förutsättningar för jobb i fler och växande hållbara företag. Innovationsbron ägs av staten och Industrifonden.
→ www.innovationsbron.se 

 

 

Our investors
Our investors consists of venture capital firms and development funds.

Såddgruppen MittSverige AB is a venture capital firm active in the Mid Sweden region.
The target group is companies with innovative business ideas, services and products.

SamInvest Mitt AB administers a number of funds for venture capital investments in companies in Jämtland and Västernorrland.

Innovationsbron creates new business from research and innovation.
The goal is to strengthen Swedish competitiveness and create conditions for new jobs in growing sustainable enterprises.