Våra lösningar

ChemseQ utvecklar effektiva lösningar inom processkemi för hantering av metallproblem inom olika områden:

  • Minimering av kopparutsläpp vid produktion av whisky
  • Manganavlägsnande från mekaniska massor innan peroxidblekning
  • Reduktion av tungmetaller i lakvatten från kommunala deponier
  • Återhämtning av sällsynta metaller från ytbehandlingsprocesser

ChemseQ utvecklar nyckelfärdiga och kundanpassade processlösningar samt utvalda sekvenser av processerna motsvarande varje kunds specifika krav:

  • Processtörande metaller
  • Värdefulla (sällsynta) metaller
  • Miljöskadliga metaller

 

Our Solutions

ChemseQ develops efficient chemical process solutions for handling metal problems in various fields, such as: minimization of copper emissions in the production of whiskey, manganese removal from mechanical pulps before peroxide bleaching, reduction of heavy metals in leachate from municipal landfills and reduction of heavy metals in surface treatment processes.
 
We also develop turnkey and customized process solutions but also sequencesof processes to each client’s requirements for: process disturbing metals, valuable (rare) metals and environmentally harmful metals.